Tu sú niektoré z našich úspešných obchodných prípadov, ktorými sme pomohli našim zákazníkom v ich ďalšom hospodárskom napredovaní a raste.

1. Úspešný obchodný prípad – Detekcia kvalitatívnych odchýlok na plastových výrobkoch

Problém:   Vo firme na výrobu plastových nádob potrebovali vyriešiť problém kvalitu výrobkov. Pri ich výrobe sa stávalo, že niektoré kusy mali praskliny, čo je pri výrobku tohto druhu neprípustné.
Riešenie: Inštalácia vision snímačov na spracovanie obrazu, ktoré dokážu rozpoznať odchýlku od štandardného tvaru, signalizovať vzniknutý problém.  Produkt je následne vyradený z výrobného procesu.


     
Použitý produkt: Vision snímač BS40M0W20 od spoločnosti wenglorsensoricGmbH.

Získaný úžitok: Týmto riešením sme firme pomohli ušetriť množstvo času s dodatočnou kontrolou výrobkov a veľké finančné prostriedky.

Spôsob realizácie: Riešenie bolo zrealizované cez  projekt, testovanie, inštalácia, uvedenie do prevádzky.

 2. Úspešný obchodný prípad – Odstránenie zlepovania fólie v baličke fliaš

Problém: V spoločnosti vyrábajúcej nealko nápoje v PET fľašiach potrebovali odstrániť lepenie fólie pri procese balenia PET fliaš do 6-kusových balení.

Riešenie: Montáž ionizačnej lišty priamo na linku, kde neutralizovala elektrostatický náboj pri odvíjaní fóliePoužitý produkt: Ionizačná lišta typ 1250 od spoločnosti FraserAnti-staticTechniques.

Získaný úžitok: Zákazník eliminoval prestoje pri celom procese balenia, došlo k odstráneniu výbojov statickej elektriny do zamestnancov.

Spôsob realizácie: Po návrhu a otestovaní riešenia náš obchodno–technický zástupca nainštaloval ionizačnú lištu a uviedol ju do chodu.

3. Úspešný obchodný prípad – Eliminácia statického náboja pri nanášaní farby na plastové diely

Problém:  Spoločnosť vyrábajúca plastové diely do áut a diely na palubnú dosku potrebovala  odstrániť nepresnosť s nanášaním farby tampónom na plastový dielec, kde farba odstrekovala aj mimo určenú plochu na farbenie. Tampóny sú zo silikónu, sú ohybné, dielec je plastový.

Riešenie: Náš obchodno-technický zástupca nameral statický náboj pri dielci veľmi malý, náboj pri tampóne bol ale omnoho väčší, -5 až -7kV. Na základe tohto poznatku navrhol 2 druhy riešenia:

A)     Ionizačná lišta, ktorú nainštaloval smerom zdola hore

B)     Ventilátor, ktorý umiestnil do zadnej časti stroja smerom dopredu, kde dochádzalo k dotyku tampónu s dielcom.

   


Použitý produkt: Ionizačná lišta typ S1250 od spoločnosti FraserAnti-staticTechniques.
                                Ventilátor s okolitým vzduchom 2050, 2052 od FraserAnti-static Techniques.

Získaný úžitok: Zákazníkovi pri otestovaní obidvoch možných riešení klesla nepresnosť nanášania farby na určenú plochu.

Spôsob realizácie: Po identifikácií podmienok v prostredí boli navrhnuté 2 možnosti riešenia. Tie boli následne testované priamo pri výrobe. Naše riešenie viedlo k zlepšeniu a spokojnosti zákazníka.

4. Úspešný obchodný prípad – Odstránenie zlepovanie etikiet pri výrobe plastových prepraviek

Problém: Spoločnosť vyrábajúca plastové prepravky s nalisovanými etiketami potrebovala zamedziť vzájomnému lepeniu etikiet pri preberaní robotom na lisovanie.

Riešenie: Pre odstránenie elektrostatického náboja ako príčiny zlepovania etikiet bolo navrhnuté inštalovanie elektrostatickej lišty. Následne už robot naberal správne, po jednej etikete.


 

Použitý produkt: Elektrostatická lišta typu 3024L od spoločnosti FraserAnti-static Techniques.

Získaný úžitok: Navrhnuté riešenie minimalizovalo výrobu nepodarkov a zastavenia výrobnej linky, ktoré prinášali časté prestoje a významné škody na materiáli.

Spôsob realizácie: Zákazníkovi bola najskôr  zapožičaná lišta 3024 L, kde si overil jej spoľahlivosť a vhodnosť použitia vzhľadom k riešenému problému. S výsledkom bol natoľko spokojný, že ani neprebehlo výberové konanie a ionizačnú lištu si rovno objednal. Lišta bola hneď  namontovaná a problém bol odstránený.
 

5. Úspešný obchodný prípad – Odstránenie znečistenia ovzdušia drveným materiálom

Problém: Spoločnosť potrebovala eliminovať znečistenie ovzdušia drveným materiálom pri jeho presýpaní do zberných kontajnerov. Taktiež potrebovali zjednodušiť prácu s odvíjaním a manipuláciu s baliacou fóliou.

Riešenie: Prvý problém sme vyriešili namontovaním elektrostatickej lišty Fraser 1250 AB s  nasmerovaním v smere prúdu drte do kontajneru. Druhý problém bol vyriešený inštaláciou elektrostatickej lišty Fraser 3024L, umiestnením nad rolu plastovej fólie. Náboj zostal vybitý.Použitý produkt: Elektrostatická lišta typ 1205 AB od spoločnosti FraserAnti-static Techniques.
                               Elektrostatická lišta typ 3024L od spoločnosti FraserAnti-staticTechniques.

Získaný úžitok: Prášenie ihneď ustalo, čo znamenalo pre zamestnancov odstránenie prašného pracovného prostredia. Aj steny kontajneru zostávajú čisté. V prípade baliacej fólie zákazník dosiahol jednoduchšie odvíjanie a zabránenie mechanickému poškodeniu.

Spôsob realizácie: Naša spoločnosť na základe požiadaviek zákazníka vypracovala návrh riešenia, ktorý bol aj v praxi otestovaný. Na základe spokojnosti zákazníka došlo ku objednaniu produktov aj ich samotnej inštalácie a uvedenia do prevádzky.

6. Úspešný obchodný prípad – Zabezpečenie sklenených potrubí proti statickému náboju v chemickej prevádzke

Problém: Chemická prevádzka na zbavovanie nebezpečných tekutín a pár potrebovala náhradu za kovovú nerezovú sieťku ako zabezpečenie proti výskytu ESN na sklených potrubiach na odťah nebezpečných pár z prevádzky na výrobu hnojív.

Riešenie: V procese došlo k odstráneniu skorodovanej kovovej sieťky a očisteniu potrubia. Následne bola navinutá ionizačná šnúra. Náviny boli poistené 2 m nerezovej montážnej pásky – obručou a prepojené zemniacim drôtom do zemniaceho uzla.

Pred a Po:

 

Použitý produkt: Ionizačná šnúra typ 850E od spoločnosti FraserAnti-staticTechniques.

Získaný úžitok: Bol dosiahnutý nulový ESN na povrchu skleneného potrubia a uspokojivé výsledky testu rezistencie ionizačnej šnúry.

Spôsob realizácie: Riešenie bolo zrealizované cez  projekt, testovanie vrátane meraní, inštalácia, uvedenie do prevádzky a zákazníkom bol vystavený Protokol o spôsobilosti.

7. Úspešný obchodný prípad – Odstránenie odchýlok v procese kontroly rozmerov rotačných dielov

Problém: V spoločnosti vyrábajúcej rôzne rotačné diely  v malých sériách potrebovali zabezpečiť kontrolu vyrábaných produktov s presnosťou na 0,02 mm. Doteraz používaný lineárny odporový systém odmeriavania vykazoval vysokú nepresnosť. Táto situácia v spoločnosti spôsobovala  
nepresnosti v kontrole vyrábaných produktov a existovala možnosť distribúcie nevyhovujúcich výrobkov k zákazníkovi, ktorá by viedla k nespokojnosti, reklamáciám, sankciám a v neposlednom rade strate zákazníka. 

Riešenie: Lineárny snímačpolohy bol umiestnený na odmeriavaciu stolicu a k snímaču sa použil U magnet, upevnený na posuvný odmeriavací komponent.Použitý produkt: Lineárny snímač polohy Temposonic® R-série s SSI výstupom (dĺžka 3 m) od spoločnosti MTS SensorTechnologieGmbH&Co. KG+ zobrazovacia jednotka (8-digital) pre snímače s SSI výstupom

Získaný úžitok: Naše navrhnuté riešenieprinieslo spoločnosti presnosť a efektívnosť v kontrole rozmerov výrobkov  s dĺžkou do 3 m a v kontrole rovnosti rozmerov v rámci výrobnej série. Dosiahlo sa zamedzenie nepresností, vedúcich k výrobe a distribúcii nevyhovujúcich výrobkov.

Spôsob realizácie: Po navrhnutí vhodného riešenia bol lineárny snímač otestovaný priamo v prevádzke spoločnosti. Testovanie prinieslo výsledky merania v celom rozsahu snímača s presnosťou 0-0,2 mm a pri opakovateľnosti merania 0,001 mm. Pre zákazníka boli dosiahnuté výsledky výrazne pozitívne a lineárny snímač spolu s zobrazovacou jednotkou objednal. Montáž v celom rozsahu uskutočnil náš obchodno-technický zástupca spolu s technikom špecialistom.

8. Úspešný obchodný prípad – Kontrola pharma kódu a šarže na farmaceutických výrobkoch

Problém:Zákazník pri balení farmaceutických výrobkov vykonával kontrolu správnosti balení pomocou pharma kódu. Čítanie kódov vykonával systémom čítačiek, ktorý nutne potreboval inovovať. Pôvodne kontroloval kód na troch miestach (liek, krabička, príbalový leták). Ku tomu chcel doplniť kontrolu šarže na lieku.
Riešenie: Zákazníkovi sme ponúkli a od prezentovali systém weQube. Konkrétne čiernobiele kamery v SW prevedení vhodné na čítanie 1D/2D kódov (Čítanie pharma kódu na krabičke a príbalovom letáku). A k tomu jednu smart kameru weQube v čiernobielom prevedení, v SW prevedení vision systém (Čítanie pharma kódu na lieku + kontrola šarže na lieku pomocou spočítania pixelov a počtu vytlačených znakov).Použitý produkt: 1D/2D optoelektronický snímač C50C001 od spoločnostiwenglorsensoric
GmbH
Smart kamera B50M002 od spoločnosti wenglorsensoricGmbH

Získaný úžitok:Naše navrhnuté riešenieprinieslo spoločnosti presnosť a efektívnosť v kontrole pharma kódu a šarže na liekoch. Dosiahlo sa zamedzenie nepresností, vedúcich k distribúcii liekov s nevyhovujúcimi údajmi na obale.

Spôsob realizácie: Naša spoločnosť na základe požiadaviek zákazníka vypracovala návrh riešenia, ktorý bol aj v praxi otestovaný. Na základe spokojnosti zákazníka došlo ku objednaniu produktov a náš obchodno-technický zástupca v spolupráci s technikom uskutočnili realizáciu počnúc inštaláciou, programovaním a technickou podporou.

Kontakt

Well automation s.r.o.
Partizánska cesta 456/76, 97401 Banská Bystrica

+421 48 4147 086
+421 905 306 051

Well Automation© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode